Informacja RODO

Informacja RODO

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) są Piotr i Krystyna Bagińscy Pizzeria Galeria Rozmarino, Kościuszki 75, 16-400 Suwałki, NIP: 844 18 68 016, Regon: 790674235, e mail: rozmarinosuwalki@gmail.com

2. Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w celu przesyłania na podany przez Panią/Pana adres e-mail zamówionego newslettera zawierającego w szczególności informacje handlowe dotyczące Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi wysyłki korespondencji elektronicznej, podmiotom świadczącym usługi marketingowe na zlecenie Administratora.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania zgody na otrzymywanie newslettera (do czasu jej cofnięcia).

5. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

6. Może Pani/Pan w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć tę zgodę, w szczególności wysyłając e-mail do Administratora danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu otrzymywania newslettera.

9. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci adresu e-mail przez Piotr i Krystyna Bagińscy Pizzeria Galeria Rozmarino, Kościuszki 75, 16-400 Suwałki, NIP: 844 18 68 016, w celu korzystania z prowadzonej przez Administratora usługi newsletter, zawierającej informacje handlowe dotyczące Administratora.

Zapoznałam/zapoznałem się z informacją i pouczeniem dotyczącym przysługujących mi praw. Jestem świadoma/świadom, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej.